Tillbaka

Behöver professor Hassler och klimat- och miljöministern nya dammsugare?

Professor John Hassler har i Svenska Dagbladet liksom i debattartiklar vid upprepade tillfällen framfört uppgiften att ”Sverige dammsuger världen på råvaror till biobränsle som eldas i svenska bilar”. Liknande formuleringar om ”dammsugning efter biodrivmedel” har använts av partiledarna bakom förslaget till sänkt reduktionsplikt liksom av klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

– Påståendet om dammsugning av bioråvaror för den svenska marknaden stämmer inte. Det kan inte vara sant att professor Hasslers dammsugare bara tar upp ett par procent av dammet hemma hos familjen Hassler, säger Gustav Melin, vd i Svebio.

Sverige förbrukar 3,4 procent av den biodiesel som används globalt. Foto: iStock

Fakta är följande:

  • Sverige förbrukar 3,4 procent av den biodiesel som används globalt.
  • Sverige förbrukar 0,3 procent av den etanol som används som fordonsbränsle globalt.

Detta är de senaste tillgängliga siffrorna från International Energy Agency och gäller år 2020. Många länder har ökat sin biodrivmedelsanvändning efter år 2020. Sverige har en unikt hög andel biodrivmedel men Sveriges procentuella ökning sedan 2020 är sannolikt inte unik.

Det är relevant att jämföra både Sveriges andel av etanol och biodiesel när man diskuterar tillgången på råvara. Sverige använder en stor andel HVO men det är enkelt att tillverka HVO av samma råvaror som annan biodiesel.

Den globala potentialen för produktion av biobaserade råvaror för biodrivmedel är mycket stor. McKinsey har för World Economic Forum uppskattat potentialen enbart från avfallsströmmar till 40 miljoner ton råvara. Utöver detta finns även odlade oljegrödor och olika restprodukter och avfallsprodukter, liksom om omvandling av cellulosa, lignin och andra råvaruströmmar.

Utvecklingen är mycket snabb inom produktion av biodrivmedel, inte minst driven av efterfrågan från flyg, sjöfart och tunga transporter. En ny rapport från IEA visar att de globala investeringarna i biodrivmedelsproduktion var dubbelt så stora 2022 som genomsnittet under åren 2015 – 2021.

Läs mer:

IEA-rapporten heter World Energy Investment 2023, och uppgifterna om investeringar i biodrivmedelsproduktion finns i en tabell på sidan 85.

Ladda ner rapporten via denna länk:

 

Vi använder oss av cookies.Läs mer