Tillbaka

Ett klokt förslag om reduktionsplikten

Centerpartiet föreslår nu en reformering av reduktionsplikten. Förslaget skulle innebära minskade kostnader utan ökade koldioxidutsläpp.

reduktionsplikten

Foto: Pixabay

– Centerpartiets förslag om reformering av reduktionsplikten är ett klokt förslag som borde prövas utan politiska skygglappar av alla partier i riksdagen. Det ger en möjlighet att minska kostnaderna för bilister och företagare utan att öka koldioxidutsläppen och borde därför kunna få brett politiskt stöd, säger Gustav Melin, vd i Svebio i en kommentar till Centerpartiets förslag.

  • EU:s ändrade statsstödsregler gör det möjligt att ta bort den koldioxid- och energiskatt som idag läggs på biodrivmedel inom reduktionsplikten. Det är en första rimlig och logisk åtgärd som alla bör kunna stödja.
  • En sänkning av pliktavgiften inom reduktionsplikten är också en klok åtgärd som medverkar till att pressa priset på biodrivmedel.
  • Åtgärder för att öka volymerna genom ökad inhemsk produktion har samma positiva effekt. Här borde partierna snabbt kunna enas om att genomföra det förslag som lagts av bioekonomiutredningen.
  • Sänkt moms på drivmedel bör ses som en tillfällig åtgärd.

Det vi saknar i Centerpartiets förslag är åtgärder som stimulerar marknaden för högblandade och rena biodrivmedel, för vilka EU beviljat ett fyraårigt skatteundantag. Det konverteringsbidrag som tidigare utlovats måste införas och marknadsföras, så att tiotusentals bilar kan anpassas till att drivas med biodrivmedel. Krav bör också ställas på att elhybrider ska köras på förnybart drivmedel.

Vad blir priseffekten?

Regeringen och Sverigedemokraterna hävdar att deras förslag ger en prissänkning på 5,50 kr/liter diesel, vilket har ifrågasatts av drivmedelsföretagen. Centerpartiet säger att partiets förslag ger en prissänkning kring 4 kr/liter. Svebios medlemsföretag Energifabriken visar i en prognos att prissänkningen med regeringens förslag blir cirka 3,50 kr/liter. Priset på diesel har sedan i höstas sjunkit med cirka 4 kr/liter.

Vad priset på bensin och diesel blir våren 2024 beror förutom på politiska beslut om svenska styrmedel på utvecklingen av det globala oljepriset och på valutakurser.

För ytterligare information, kontakta Gustav Melin, tel 070-5244400 eller Kjell Andersson tel 070-4417192.

Vi använder oss av cookies.Läs mer