Tillbaka

Ett förslag som kraftigt ändrar förutsättningar för svenska investeringar i grön industri

Regeringen och dess stödparti Sverigedemokraterna har valt att gå vidare med förslaget om att kraftigt reducera nivåerna i reduktionsplikten och därmed avveckla en stor del av den svenska användningen av biodrivmedel. Det är ett ogenomtänkt förslag som också fått brett underkännande av nästan alla remissinstanser.

Foto: iStock

– Det ger allvarliga negativa effekter för den svenska klimatpolitiken samt användning och produktion av förnybara drivmedel. Det säger Anna Törner, vd i Svebio, Svenska Bioenergiföreningen.

Sverige är idag ledande i Europa när det gäller produktion och användning av förnybara biodrivmedel. Sverige har också unika möjligheter att producera biodrivmedel från skogsbruk, jordbruk och avfallsströmmar. Det finns en lång rad projekt för att göra klimateffektiva biodrivmedel från svenska råvaror, som kan ge inkomster och arbetstillfällen runtom i landet samt bidra till en trygg inhemsk energiförsörjning. Många av dessa projekt riskerar att avslutas eller senareläggas när man kraftigt minskar den inhemska marknaden för biodrivmedel. Sverige missar då chansen att bli världsledande inom en snabbt växande framtidsmarknad, att kostnadseffektivt minska utsläppen samt skapa en trygg energiförsörjning för transportsektorn.

För mer information kontakta VD Anna Törner, tel. 070-298 69 36

Vi använder oss av cookies.Läs mer