Tillbaka

Forskare: DN och Greenpeace sprider falska uppgifter om biobränslens klimateffekt

Nu uppmärksammar forskare att ett ensidigt fokus på utsläpp kan leda till missuppfattningar och felaktiga slutsatser om biobränslens klimatpåverkan. Svebio håller med forskarna och menar att det är viktigt att lyfta korrekt fakta i debatten.

Foto: Kjell Andersson

Foto: Kjell Andersson

– Påståenden om att biobränslen ger samma klimatpåverkan som fossila bränslen sprids allt oftare i den svenska debatten. DN har i omgångar påstått detta och nu driver Greenpeace en kampanj med samma tema. Det är därför utmärkt att Sveriges ledande forskare på området går ut och klarlägger fakta, säger Gustav Melin, vd i Svebio, som en kommentar till en artikel i Altinget undertecknad av sex ledande experter på området.

Klimatrapporteringen missförstås

Det är en fundamental skillnad mellan att använda biogena bränslen som är en del av det naturliga kolkretsloppet och att använda fossila bränslen. Forskarna klarlägger grunderna för den nuvarande klimatrapporteringen och varnar för att dubbelräkna koldioxidutsläppen från biobränslen, så som DN gjort i flera artiklar och Greenpeace nu också kräver.

DN:s redaktionsledning bör se till att tidningens reportrar lär sig de vetenskapliga grunderna på området och ger en riktig redovisning av hur klimatrapporteringen fungerar inom FN:s klimatkonvention och i den svenska utsläppsstatistiken.

Vetenskap som grund

Greenpeace måste på samma sätt höja den vetenskapliga nivån inom organisationen och grunda sin argumentation på fakta och inte vilseleda sina sympatisörer. En bristfällig vetenskaplig grund för debatten leder till felaktiga slutsatser beträffande styrmedel, som i slutändan leder till ökade utsläpp av fossil koldioxid.

Även forskarna måste förtydliga och förenkla sitt budskap och ta aktiv del i debatten.

– Jag tycker att man inte kan börja analysen vid avverkningen som forskarna gör i sin artikel, säger Gustav Melin. Man måste antingen analysera populationen, skogen, eller individen, trädet. Även om resultatet visar på kilmatneutralitet så blir analysen inte korrekt när man väljer en viss åldersgrupp av träd. Om man istället studerar hela den svenska skogen så ökar den i volym och alltmer kol samlas in, trots att den också ersätter fossila bränslen. När det gäller det enskilda trädet så måste det självklart växa först innan man kan elda det. I båda fallen visas tydligt att ökad bioenergianvändning med Europeiska hållbarhetskriterier, är odelat positivt för klimatet, avslutar Gustav Melin.

För ytterligare kommentarer kontakta Gustav Melin, tel 070-5244400.

Vi använder oss av cookies.Läs mer