Tillbaka

Svebios krav på regeringen: Stoppa stoppet för bilar med förbränningsmotor!

EU-parlamentet har skjutit upp beslutet om att förbjuda förbränningsmotorer från 2035. Nu vill Svebio belysa vikten av att stoppa förslaget och uppmana Sverige att ansluta sig.

Foto: Pixabay

Foto: Pixabay

Sverige bör ansluta sig till de länder som vill stoppa förslaget om att förbjuda alla bilar med förbränningsmotor från 2035.  EU-parlamentet har med smal majoritet antagit förslaget och nu ska frågan avgöras i EU-rådet. Det finns ett betydande motstånd mot att anta förslaget. Den tyska regeringen är oense. Italien, Polen och Bulgarien är beredda att rösta nej, och beslutet har skjutits på framtiden.

”Förslaget slår ut klimatsmarta alternativ”

– Stoppet för förbränningsmotorer sägs vara ett stopp för bensin- och dieselbilar. Men det är lika mycket ett stopp för biogasbilar och för alla bilar som kan drivas med förnybara bränslen såsom syntetiska e-bränslen, biodiesel och etanol. Det är alltså ett förslag som slår ut klimatsmarta alternativ. Dessutom stoppar det all utveckling av förnybara bränslen och de fordon som kan drivas med dessa bränslen. Därför bör den svenska regeringen ansluta sig till de länder som vill stoppa stoppet. Det säger Gustav Melin, vd i Svebio, Svenska bioenergiföreningen.

Ensidigt fokus på utsläpp

Förslaget är ologiskt och saknar vetenskaplig grund eftersom man utgår enbart från utsläppet från avgasröret. Man tar varken hänsyn till utsläpp i livscykeln, t ex från tillverkning av bilar, batterier och elproduktion eller de koldioxidupptag som växterna gör innan man tillverkar drivmedel av dem. Det blir helt enkelt dubbelfel till nackdel för klimatet. Sverige har särskilt stor anledning att agera. Sverige har den högsta andelen biodrivmedel i EU.

Sverige har satsat stora resurser på att bygga ut produktionen och användningen av biogas som fordonsbränsle. I Sverige finns Europas mest klimatvänliga etanolproduktion och det finns en betydande produktion av biodiesel med goda klimatvärden. Det finns mycket stor potential att bygga ut produktionen av biodrivmedel från skogsråvara. Allt detta hotas av de restriktioner för fordon och bränslen som nu föreslås.

För ytterligare kommentarer kontakta Gustav Melin, tel 070-5244400.

Läs mer: Kan marknadsliberalerna i Tyskland ge oss ett vettigt beslut om EU:s bilar?

Vi använder oss av cookies.Läs mer