Tillbaka

Pontus Friberg och Kenneth Ahlström tilldelas Jan Häckners pris 2023

Pontus Friberg och Kenneth Ahlström tilldelas årets Jan Häckners pris. Priset delades ut på Svebios årsmöteskonferens i Stockholm 26 april 2023.

På bild från vänster: Pontus Friberg, Kenneth Ahlström och Cecilia Häckner.

På bild från vänster: Pontus Friberg, Kenneth Ahlström och Cecilia Häckner.

Stipendiet delas ut sedan 1996 till personer som har gjort framstående insatser som gör skillnad för utvecklingen inom bioenergiområdet. Stipendiet är på 10 000 kronor.

Efter ett absolut jämt utfall i omröstningen om vem som skulle få Jan Häckners Bioenergistipendium 2023 har Svebios styrelse utsett två pristagare 2023. Mottagare är Pontus Friberg, styrelseordförande, Pyrocell och Kenneth Ahlström, miljö- och energichef på Kopparstaden, Falu kommuns bostadsbolag.

Båda har med ett starkt personligt engagemang, stor kunskap och uthållighet, haft ett avgörande inflytande för att genomföra projekt inom två aktuella områden: produktion av biodrivmedel samt hållbara värmelösningar som minskar elberoendet och effektbrist i lokala elnät.

– Det är fantastiskt roligt att får denna utmärkelse och jag ser det som ett erkännande av alla som har varit delaktiga i Pyrocell-projektet som startade som en idé för ungefär sex år sedan och som nu producerat pyrolysolja i drygt ett år, säger Pontus Friberg.

– Jag är väldigt glad över detta pris och vill lyfta fram det samarbete som vi har haft med lokala aktörer som Falu Energi & Vatten och Falu kommuns fastighetsförvaltning. Jag är också glad för våra hyresgäster som har fått en lägre energikostnad när de bytt från el till närvärme med pellets, säger Kenneth Ahlström

Läs motiveringarna nedan:

Pontus Friberg, styrelseordförande, Pyrocell

I december 2021 invigdes PyroCells världsunika fabrik vid Setras sågverk Kastet i Gävle. Genom pyrolys omvandlas där sågspån till en bio-olja som sedan uppgraderas till biobensin i Lysekil hos Preem.

Pontus har inte bara initierat Pyrocell-projektet, men har även agerat både nyckelspelare och lagspelare vad gäller att leda det. Först genom att landa ett av de största investeringsstöden som då beslutats av Naturvårdsverket i klimatklivet med hela 117 miljoner kronor. För att sedan genomföra den formidabla utmaningen med en internationell upphandling och bygga en first-of-a-kind anläggning som når industriell produktion. Pontus har envetet och oförtrutet arbetat fram till en succéartad invigning och driftsättning av fabriken, som kan få många efterföljare.

Pontus sätt att leda en projektgrupp och delta i arbetet är trivsamt, upplyftande och roligt. Pontus skapar en positiv och resultatinriktad stämning och delar gärna med sig av nya kunskaper och ansvar, vilket ger en viktig förebild for yngre generationer.

Kenneth Ahlström, miljö- och energichef på Kopparstaden, Falu kommuns bostadsbolag.

I samhället Sundborn i Falu kommun har en utbyggnad av biobaserad fjärrvärme ersatt värmepumpar och förser ny bostadsbebyggelse med värme. Genom projektet minskas effektbehov och elanvändning, samtidigt som Kopparstaden visar att biobaserad fjärrvärme är konkurrenskraftig i mindre orter. Elbehovet minskas från 400 000 kWh/år till 9 000 kWh/år. Investeringskostnaden är ungefär densamma som för nya värmepumpar, men valet av biobaserad fjärrvärme ger en mer förutsägbar driftsekonomi och tryggare värmeförsörjning.

Anläggningen togs i drift under våren 2022.

Kenneth Ahlström belönas som idégivare, initiativtagare och eldsjäl, förutsättningar till att genomföra projektet.

 

Vi använder oss av cookies.Läs mer