Tillbaka

Svebio protesterar: Norska biståndspengar används till att motarbeta bioenergi?

Nu ber flertal Europeiska föreningar inom energi och jordbrukssektorn att den norska biståndsmyndigheten NORAD ska ompröva sitt stöd till organisationen Transport & Environment som aktivt motarbetar användningen av bioenergi.

Foto: Pixabay

Foto: Pixabay

Svebio undertecknar tillsammans med ett antal bioenergiorganisationer i Litauen, Lettland, Polen och Tyskland ett öppet brev till den norska biståndsmyndigheten NORAD med frågor om det omfattande ekonomiska stöd som NORAD ger till Transport & Environment (T&E), en organisation som systematiskt motarbetar bioenergi och därmed gynnar fortsatt användning av fossila bränslen. I brevet står bland annat:

”Det stöd som NORAD ger gör det möjligt för T&E att bedriva lobbying mot de beslut EU lagstiftare upprepade gånger antagit till stöd för att ersätta fossila bränslen med hållbara biobränslen.”

”Stora konsekvenser för värmeförsörjningen i norra och östra Europa”

Brevet ger exempel på att lobbying från T&E i Litauen har resulterat i beslut om lägre inblandning av biodrivmedel med ökad användning av fossila drivmedel som följd och högre koldioxidutsläpp. I brevet konstateras också att T&E även motarbetar biobränslen för värmeproduktion och kräver total utfasning av dessa bränslen 2030. Det skulle få mycket stora konsekvenser för värmeförsörjningen i norra och östra Europa. Litauen har under de senaste tio åren ersatt i stort sett all användning av fossil gas i fjärrvärmen med biobränslen och avfallsbränslen.

NORAD är en av T&E:s huvudfinansiärer och har anslagit 9 miljoner NOK per år under perioden 2021 – 2025 för stöd till T&E.

– Det är angeläget att NORAD svarar på det öppna brevet och att den norska regeringen stoppar penningflödet till en organisation som motarbetar användningen av förnybar energi för att ersätta fossila bränslen. Ett fortsatt stöd till T&E kan annars uppfattas som att den norska staten i eget intresse aktivt motarbetar åtgärder som minskar efterfrågan på fossila bränslen för att lösa klimatutmaningarna. Det säger Svebios vd Gustav Melin i en kommentar till det öppna brevet.

Läs hela det engelska pressmeddelandet här.

För ytterligare kommentarer kontakta Gustav Melin, tel 070-5244400.

Vi använder oss av cookies.Läs mer