Tillbaka

Ge raffinaderierna beröm – inte kritik för att de satsar på biodrivmedel

Transport & Environment har spårat ur som miljöorganisation – det skadar klimatet och EU:s utveckling, menar Svebio, Svenska Bioenergiföreningen.

Transport & Environment motverkar arbetet med att minska klimatutsläppen. Foto: iStock

Transport & Environment har återigen demonstrerat att organisationen motarbetar en kostnadseffektiv reduktion av klimatutsläppen från transportsektorn.

I ett pressmeddelande från 11 januari kritiserar organisationen de europeiska raffinaderierna för att de gör åtta gånger så stora investeringar i produktion av biodrivmedel som i produktion av vätgas.

– Naturligtvis ska inte raffinaderierna kritiseras utan istället ha beröm för att de genomför omfattande investeringar i teknik som fungerar, som är kostnadseffektiv och som ger stora reduktioner av koldioxidutsläpp från våra fordon, säger Gustav Melin, vd för Svebio, Svenska Bioenergiföreningen.

Missvisande kommunikation

Raffinaderiernas satsning på biodrivmedel är berömvärd. Transport & Environment skriver att biodrivmedel är det ”enkla men ohållbara alternativet” medan vätgas beskrivs som ”genuint grönt bränsle”.

Det är grovt missvisande. Biodrivmedel är lika förnybara som förnybar vätgas och förnybara elektrobränslen, och hållbarheten garanteras genom strikta hållbarhetskriterier.

Biodrivmedel det bästa alternativet

– Den rapport som Transport & Environment beställt av konsultföretaget Ricardo och som används som bevismaterial för kritiken mot raffinaderierna visar i verkligheten att biodrivmedel är det bästa alternativet i dag, säger Gustav Melin.

Produktion av så kallade e-bränslen från vätgas och återvunnen koldioxid har enligt T & E:s egen rapport en kapitalkostnad som är fem gånger så hög som för produktionen av HVO-bränsle, det biobränsle som raffinaderierna investerar i.

Först på lång sikt finns förhoppningar om att vätgas och e-bränslen ska bli konkurrenskraftiga. Slutsatsen från rapporten borde därför tvärtom vara att satsa mer på biodrivmedel för att utnyttja och utveckla den hållbara potentialen.

– Det är självklart att raffinaderierna investerar i de alternativ som är effektiva och fungerar. Biodrivmedel reducerar koldioxidutsläppen till lägst kostnad och ger acceptabel luftkvalitet i städer när man använder moderna motorer. Bara en miljöorganisation som saknar förståelse för ekonomiska realiteter, eller vill skada EU, kan propagera för teknik som är fem gånger så dyr. Transport & Environments linje ger konsumenter och skattebetalare mycket höga kostnader, endera i form av höga drivmedelspriser eller genom högre skatter, säger Gustav Melin.

Kampanj mot biodrivmedel

Transport & Environment har under många är bedrivit en hätsk kampanj mot biodrivmedel och för elektrifiering. Utspelet mot raffinaderiernas arbete att producera hållbara drivmedel är ytterligare ett exempel på organisationens ensidighet som skadar klimatarbetet.

Kampanjen mot biodrivmedel drivs tillsammans med andra organisationer på EU-nivå men utan egentlig vetenskaplig grund. Konsekvensen är att politiker i EU infört restriktioner mot biodrivmedel som ger onödiga utsläpp av många miljoner ton fossil koldioxid varje år.

Man har exempelvis stoppat utvecklingen för energigrödor, trots att det finns omkring tio miljoner hektar odlingsmark inom EU som betraktas som överskottsmark. En ökad odling av energigrödor skulle ge sysselsättning och inkomster till lantbrukare i glesbygd och dessutom ersätta import av fossil energi till EU.

Tveksamma finansiärer

– Det är hög tid att ifrågasätta Transport & Environments agenda och roll. Organisationen finansieras till stor del av EU:s offentliga medel, trots detta är deras syfte att bedriva påverkansarbete mot EU. Transport & Environment får därutöver sin huvudsakliga finansiering för lobbying från organisationer utanför EU, dels från privata amerikanska och brittiska stiftelser dels från norska oljepengar via biståndsmyndigheten NORAD, säger Gustav Melin och fortsätter:

– Transport & Environments verksamhet för att stoppa ett effektivt klimatarbete har betydande resurser och ett stort kansli i Bryssel. De har råd att beställa dyra konsultrapporter som den från Ricardo för att underbygga sina argument. Detta skulle inte vara möjligt om man byggde sin verksamhet på pengar från medlemmar i en miljörörelse utan finansiella eller säkerhetspolitiska intressen.

För ytterligare kommentarer kontakta Gustav Melin, tel 070-5244400.

Vi använder oss av cookies.Läs mer