Tillbaka

Rekord för pelletsproduktion i Sverige 2022

Pelletsproduktionen i Sverige ökade med 3,1 procent under 2022 jämfört med 2021. Det nya produktionsrekordet uppgick till 1 809 433 ton pellets, en ökning med 56 000 ton jämfört med 2021. Räknar som energi motsvarade produktionen 2022 nästan 9 TWh.

Tillförseln av pellets till den svenska marknaden ökade med ungefär 150 000 ton pellets under 2022 jämfört med 2021. Foto: Sofie Samuelsson

Tillförseln av pellets till den svenska marknaden ökade med ungefär 150 000 ton pellets under 2022 jämfört med 2021. Foto: Sofie Samuelsson

Minskad export och ökad import

Under 2022 ökade importen av pellets till Sverige samtidigt som exporten av pellet från Sverige minskade. Nettoexporten minskade från 129 000 ton till 34 000 ton.

En analys av SCBs statistik för export av pellets månad för månad under 2022 jämfört med 2021 visar att exporten ökade första halvåret 2022 för att sedan minska kraftigt under andra halvåret, samma tid som det var svårt att få tag på pellets på många håll. Sammantaget minskade exporten för hela året med cirka 50 000 ton motsvarande 18 procent. Importen ökade med 45 000 ton motsvarandet 29 procent, jämfört med 2021.

Mängden pellets ökade 9,2 procent

Den sammantagna effekten av ökad produktion, ökad import och minskad export ledde till att mängden pellets på den svenska marknaden ökade med 150 000 ton motsvaranden 9,2 procent 2022 jämfört med 2021. Tillförseln av pellets till den svenska marknaden under 2022 var 1 775 751 ton.

Uppgifterna baseras på tidningen Bioenergis enkätundersökning till alla pelletsproducenter i Sverige samt SCBs statistik över import och export av pellets. Resultatet av undersökningen presenteras i Bioenergi nr 2-2023 samt på Pelletskartan 2023. Läs mer på www.bioenergitidningen.se

Vi använder oss av cookies.Läs mer