Tillbaka

Välkommen till Svebios Fuel Market Day

God tillgång på bränsle? Träffa Baltpool och diskutera köp och försäljning av bränsle den 8 eller 9 september.

Andrius Smaliukas, talare från Baltpool. – Statistics and traded volumes at Baltpool Exchange, Baltic bioenergy development.

I dagens bränslemarknad får Svebio olika bild av läget när vi talar med olika företag. I vissa regioner har flispriserna knappast rört sig medan andra värmeverk inte får tag på bränsle. Att olika företag möter helt olika verklighet är illa eftersom vissa inte får bränsle medan potentiella producenter i vissa områden inte ens är medvetna om att det finns en ökad efterfrågan. Konsekvensen blir att vi investerar för lite i marknadsutveckling samtidigt som inte alla får bränsle. Bränslemarknaden skulle fungera bättre om priserna var mer transparanta så att företag agerar i tid på en prisförändring.

På Svebio Fuel Market Day den 8 september får vi träffa Baltpool och diskutera möjligheten att köpa och sälja flis på handelsplatsen, International Biomass Exchange.

På förmiddagen den 9 september kan du också träffa Baltpools personal på Svebios kontor på Kammakargatan 22. Där kan du få praktisk hjälp med att komma igång med handel och lägga upp egna bränsleorder.

Read more here.

Sponsor:

Organised by:

Vi använder oss av cookies.Läs mer