Tillbaka

Välkommen till Svebios Fuel Market Day

På bränslemarknadsdagen inleder Mattias Bisaillon och berättar om resultaten av att han följer priser och trender för flis och bio-oljor och om vad han ser händer på bioenergimarknaderna och vad de som köper och säljer bränsle tycker och tror.

Mattias Bisaillon, från Profu, ska tala om bland annat trender på den internationella bio-oljemarknaden.

Vad gör Mellanskog för att möte den ökande bränsleefterfrågan?

Sågverkskonjunkturen viker, biproduktsvolymerna minskar. Industrin tar allt klenare dimensioner till timmer och massa men fortfarande finns stora mängder ved skadad av granbarkborrar.

Finns det tillräckligt med bränsle till vintern? säljer Mellanskog bränslevolymer till Europa där priserna har fördubblats? Lyssna på Mellanskogs vd Fredrik Munter på Svebio Fuel Market Day den 8 september i Stockholm.

Mellanskogs vd Fredrik Munter. Foto: Mellanskog

När och var:
Konferens: 8 September, 2022
Middag: 8 September, 2022
Plats: IVA Konferenscenter, Stockholm
Kontakt: gustav.melin@svebio.se

Läs mer här.

Sponsor:

Organised by:

 

Vi använder oss av cookies.Läs mer