Tillbaka

Svebios remissyttrande rörande: Föreskrifter om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränsle

Svebio har fått ovanstående förslag till föreskrift på remiss och vill framföra följande:

Vi deltog i det remissmöte som hölls 21 februari där ett stort antal konkreta frågor togs upp, som vi utgår från kommer att hanteras i den fortsatta handläggningen.

Vi önskar i det här sammanhanget bara framhålla betydelsen av att Energimyndigheten självständigt analyserar genomförandet av reduktionsplikten och de praktiska konsekvenserna och tar initiativ till förändringar som kan behövas redan innan man genomför en formell kontrollstation.

En sådan fråga gäller flexibilitet inom systemet. Det är bra att det finns en möjlighet till överföring av kvotuppfyllelse mellan olika aktörer. Men systemet saknar flexibilitet när det inte finns möjlighet att föra över överskott mellan åren.

En annan fråga gäller reduktionskvoten för bensin, där den ökade volymen bio-bensin skapar nya förutsättningar på marknaden.

Här hittar du samtliga våra besvarade remisser

Vi använder oss av cookies.Läs mer