Tillbaka

Svebio & Svensk Vindenergi: ”Bråttom sätta stopp för elcertifikaten”

DEBATT. Utan en stoppregel får vi ett förödande överskott av elcertifikat. Detta skulle urholka värdet på 15 års investeringar i förnybar energi, skriver Charlotte Unger Larson, Svensk Vindenergi och Gustav Melin, Svebio.

Ny förnybar elproduktion kan byggas utan stöd och den höga investeringstakten gör det bråttom att avsluta elcertifikatsystemet på ett ordnat och ansvarsfullt sätt. Annars raseras lönsamheten i gjorda investeringar vilket riskerar att slå tillbaka på investeringsviljan som behövs för att nå det politiska målet om ett hundra procent förnybart elsystem till 2040.

Systemet för elcertifikat infördes i Sverige 2003. År 2012 anslöt Norge och vi fick ett gemensamt mål om 26,4 TWh till 2020. Sverige utökade år 2014 målet till 28,4 TWh. Förra året utökades ambitionen med ytterligare 18 TWh till år 2030.

Läs hela debattinlägget

Vi använder oss av cookies.Läs mer