Tillbaka

Svebio: ”Att avstå skogens resurs försvårar klimatarbetet”

REPLIK, SvD | BIOBRÄNSLEN David van der Spoel från Skydda Skogen tycker inte att man ska använda biobränslen för att lösa klimatfrågan, särskilt inte för flyget. Vi tycker att man ska utnyttja möjligheten med biobränslen i alla samhällssektorer för att ersätta fossila bränslen, inklusive flyget. Vi menar att flera av David van der Spoels argument inte bygger på fakta.

Den avgörande frågan är tillgången på biomassa, och hur skörd av biomassa påverkar klimat och miljö. Van der Spoel hävdar att ”hälften av växtligheten på jorden försvunnit genom människans påverkan”, att äldre naturskogar måste skyddas och att miljöer måste restaureras.

Bilden av den försvinnande skogen på jorden är dock felaktig. Global Carbon Project och IPCC visar tvärtom att det sker en betydande tillväxt av de globala skogarna. Visserligen har vi en avskogning i tropiska områden som ger ett tillskott av koldioxid till atmosfären motsvarande en tiondel av tillskotten från förbränning av olja, kol och fossil gas. Men samtidigt har vi en så kallad land-sänka som är tre gånger så stor som avskogningen. Landsänkan består i huvudsak av skogstillväxt och den tog i genomsnitt hand om 31 procent av tillskottet av koldioxid till atmosfären under de senaste tio åren. Nästan en tredjedel av utsläppen tas alltså tillbaka av växande skog.


De fyra myndigheterna Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket, Energimyndigheten och Jordbruksverket har nyligen publicerat en rapport om att det finns stora mängder hållbar bioenergi att använda om man gör på rätt sätt. Rapporten heter helt enkelt ”Bioenergi på rätt sätt”. Den finns här. Svebio bygger allt vårt arbete på vetenskaplig grund och vi tycker att myndigheterna har gjort en mycket bra rapport och sammanställning över det vetenskapliga läget.

Vi använder oss av cookies.Läs mer