Tillbaka

Slutrapport från Biokraftplattformen

Biokraftplattformen presenterar nu sin slutrapport med syftet att skapa ett underlag för beslut om fortsatt satsning på forskning, utveckling och innovation samt stöd för pilotprojekt och kommersialisering av tekniker inom biokraftområdet.

En viktig del av rapporten utgör rekommendationer för policyutveckling och utformning av styrmedel som kan skapa gynnsamma marknadsvillkor för reglerbar eleffekt från förnybara energislag.

Denna rapport togs fram under 2015 i nära samarbete med aktörer som har deltagit i projektet ”Biokraftplattformen”.

Ladda ner rapporten

Vi använder oss av cookies.Läs mer