Tillbaka

Så kan bioenergin växa – trots utmaningarna

Bioenergi står redan idag för en tredjedel av Sveriges energianvändning. Men potentialen är betydligt större än så om vi använder skogens restprodukter och får rätt styrmedel. Det säger Anna Lundborg, Energimyndighetens expert på skogsenergifrågor.

Användningen av bioenergi har fördubblats de senaste 25 åren och står idag för cirka en tredjedel av den svenska energianvändningen, eller cirka 130­–140 TWh. En viktig anledning är den koldioxidskatt som infördes i början av 90-talet och som ledde till att oljan successivt fasades ut i landets värmeverk till förmån för biobränslen.

Idag går större delen av bioenergin just till fjärrvärme samt till industriella processer. Men biobränslen användes även inom elproduktion (i kraftvärmeverken) och till förnybara drivmedel.

En doldis i energisektorn

– Bioenergin är en doldis i energisektorn fast den utgör en så stor andel. Det är lite synd. Det är ändå vår största förnybara energikälla och det finns en klar potential att öka dess andel i energimixen, konstaterar Anna Lundborg, Energimyndighetens expert som jobbat med skogsenergifrågor i drygt 30 år.

Läs hela artikel hos Energivärlden

Vi använder oss av cookies.Läs mer