Tillbaka

Rapport om ”Bioenergi på rätt sätt”

Skogsstyrelsen i samverkan med Energimyndigheten, Jordbruksverket och Naturvårdsverket publicerar idag en rapport ”Bioenergi på rätt sätt".

Rapporten syftar till att öka kunskapen om status och möjligheter för hållbar bioenergi i Sverige och andra länder. Till rapporten

Av rapporten framgår att bioenergi framställd på ett hållbart sätt avsevärt kan bidra till att begränsa klimatförändringarna. För att det ska bli möjligt måste det bland annat bli dyrare att släppa ut koldioxid.
Till artikel i SvD

För frågor om rapporten, kontakta:

Vi använder oss av cookies.Läs mer