Tillbaka

Nytt nummer av Bioenergi ute!

Nu finns Bioenergi nr 1-2019 att läsa som e-tidning. Läs om utvecklingen inom biokraft och biovärme i länderna runt Gröna havet. Vi skriver också om flera nya projekt inom biovärme och energikonvertering samt bakgrunden till ägarförändringar bland biodrivmedelsaktörer. Detta nummer innehåller även en uppdaterad Biovärmekarta.

Ur  innehållet:

  • Bioenergi nr 1-2019 innehåller en uppdaterad översikt av omställningen från fossil energi till bioenergi i länderna runt Östersjön, även kallat Gröna havet. Vi beskriver utvecklingen och listar ett antal större projekt i Sverige, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland och Danmark.
  • Vi skriver om flera nya biovärmeprojekt, till exempel i Kivenlahti i Finland samt i Norrköping, Luleå och på Ekerö utanför Stockholm.
  • Läs om erfarenheter och utmaningar från några energikonverteringar från fossilt till bioenergi som har genomförts eller planeras av Svenska Skogsplantor, Kobia och Spendrups.
  • Inom biodrivmedel har Energifabriken köpt Ecobränsle och Perstorp BioProducts har fått en ny ägare i Adesso. Vi förklarar bakgrunden och planerna för framtiden.
  • Missa inte intervjun med Ulrika Jardfelt, chef för Vattenfall Värme Sverige, som beskriver arbetet med att minska klimatpåverkande utsläpp.

Biovärmekartan 2019, med 522 biovärmenät i Sverige, följer med som bilaga till Bioenergi nr 1-2019. Biovärmekartan kan laddas mer som pdf eller beställas på papper utan kostnad.

Gå vidare till Bioenergi nr 1-2019

De första åtta sidorna kan läsas utan inloggning. Prenumeranter och medlemmar i Svebio kan läsa Bioenergi som e-tidning genom att logga in med användarnamn och lösenord.

Vi använder oss av cookies.Läs mer