Publikationer

Här hittar du nyhetsbrevet BinBip, publikationer, rapporter, tidningen Bioenergi, kartor med mera.

BinBip (Bioenerginytt & Bioenergi i pressen)

Som medlem i Svebio får du BinBip varje månad. Det innehåller de aktuella analyserna av politik och styrmedel, både i Sverige och EU, och de senaste pressklippen som berör dig som är verksam i bioenergibranschen. Det kan fås per brev eller e-post och är en av våra mest uppskattade medlemsförmåner.

Beställ din prenumeration eller bli medlem

Nedan publicerar vi BinBip som pdf med en månads fördröjning.

2017:

BinBip nr 1-2017 | BinBip nr 2-2017 | BinBip nr 3-2017 | BinBip nr 4-2017 | BinBip nr 5-2017

2016:

BinBip nr 1-2016 | BinBip nr 2-2016 | BinBip nr 3 – 2016 | BinBip nr 4 – 2016 | BinBip nr 5 – 2016 | BinBip nr 6 – 2016 | BinBip nr 7+8 – 2016 | BinBip nr 9 – 2016 | BinBip nr 10 – 2016 | BinBip nr 11 – 2016 | BinBip nr 12 – 2016

Kontakta oss om du är intresserade av äldre utgåvor.


Svebios publikationer


Tidningen Bioenergi / Industriguiden / kartor mm

Bioenergi

Tidningen Bioenergi kommer ut 6 gånger per år och finns tillgänglig i tryck och som e-tidning.
Läs e-tidningen och prenumerera här.

Industriguiden

Industriguiden följer med Bioenergi nr 3 varje år och finns tillgänglig i tryck och som e-tidning. 

Bioenergis kartor

Varje år producerar Svebio tillsammans med tidningen Bioenergi ett antal intressanta kartor; Pellets i Sverige, Biovärme i Sverige, Biokraft i Sverige samt Industrikartan.

 • Pellets i Sverige
  Bioenergis karta ”Pellets i Sverige 2016” innehåller 65 pelletsfabriker i Sverige, inklusive pelletsproduktionen 2015 samt produktionsmål för 2016 för respektive fabrik. På kartan visas också ett urval av industrier, värme- och kraftvärmeverk som använder pellets för att generera ånga, el och värme.
 • Biovärme i Sverige
  Bioenergis karta ”Biovärme i Sverige 2016” visar de 290 fjärrvärmenät som levererar mest biovärme i Sverige, det vill säga fjärrvärme som producerats med biobränsle, avfall och torv.
 • Biokraft i Sverige
  Bioenergis karta ”Biokraft i Sverige 2016” innehåller 209 biokraftvärmeverk i drift och drygt 20 anläggningar som planeras eller håller på att byggas i Sverige 2016. Kartan inkluderar anläggningar som genererar el med biobränslen, torv och avfall som bränsle.
 • Industrikartan
  Bioenergis karta ”Industrierna som kan spara mest på att byta till biobränsle 2015” visar de industriföretag som är de största användarna av fossila bränslen i några olika branscher.

Vi använder oss av cookies. Läs mer