Tillbaka

Kjell Andersson, replik i ETC: Träpellets är bra för klimatet

Genom att göra pellets kan man lagra, transportera och på ett rationellt och effektivt sätt använda biobränslen. På bara ett par årtionden har pellets blivit en viktig förnybar handelsvara. Det tillverkas idag omkring 28 miljoner ton pellets i världen, i Europa, Nordamerika och Asien. Pellets används dels i uppvärmning i hushåll för att ersätta eldningsolja, gas och kol, dels i stora kraftverk, där man ersätter främst kol.

Pellets framställs främst av träråvara, i huvudsak från sågspån men också från stamved. Pellets kan också göras av en rad andra bioråvaror, exempelvis restprodukter från jordbruket. I en stort uppslagen artikel i ETC framställs produktionen och användningen av träpellets som en miljöskadlig verksamhet. Det är en felaktig bild.

Läs hela repliken

Vi använder oss av cookies.Läs mer