Tillbaka

Kjell Andersson: Ingen koldioxidskatt på biobränslen!

Svar på Olaf Ivalos insändare i Gefle Dagblad: Olaf Ivalo anser att man ska lägga koldioxidskatt på biobränslen eftersom det bildas koldioxid vid deras förbränning. Han skriver också om ett ”framtida jämviktstillstånd” mellan utsläppen från förbränning av biobränslen och upptag av koldioxid av växande skog.

Sanningen är att detta jämviktstillstånd finns redan i dag. Med råge. Den svenska skogen tar upp mer koldioxid än den koldioxid som frigörs vid förbränning och avverkning. Detta förhållande rapporteras varje år av den svenska regeringen till klimatkonventionen.

Läs hela inlägget

Vi använder oss av cookies.Läs mer