Tillbaka

Karolina Norbeck, Svebio: Bättre köpa fjärrvärme från Skövde Energi

PERSPEKTIV Skaraborgs Sjukhus väljer att investera i en storskalig eldriven akvifervärmepumpslösning framför att köpa fjärrvärme från Skövde Energi. Karolina Norbeck, Svebio, uppmanar regionen att tänka till och hon gör det i en insändare.

Skaraborgs Sjukhus väljer att investera i en storskalig eldriven akvifervärmepumpslösning framför att köpa fjärrvärme från Skövde Energi. Tyvärr är det en trend som vi idag ser även på andra orter i landet. Vi är övertygade om att detta är fel väg att gå, av följande skäl:

De svenska fjärrvärmesystemen ger ett mycket effektivt nyttjande av resurser i samhället, inte minst avfall och restprodukter, som måste tas om hand av miljöskäl. Även spillvärme från industrier och lokala biprodukter som biobränslen brukas vilket ger sysselsättning och inkomster för skogsägare, åkare m fl.

Redan nu råder det effektbrist i flera städer i Sverige vilket innebär att det tidvis finns begränsat med el för att elbehovet är större än elproduktionen. Detta till följd av att fler väljer eldrivna uppvärmningsalternativ samtidigt som det byggs mer väderberoende kraftslag som vind- och solkraft. När det dock finns ett fjärrvärmeunderlag kan el produceras genom kraftvärme och ingen el slösas till uppvärmning

Skaraborgs sjukhus genererar årligen ca 1000 ton avfall och tar idag ett samhällsansvar när de nyttjar den avfallsproducerade fjärrvärme som kommunen investerat pengar i.

Avfallet måste förbrännas under hela året och även sommartid nyttjar sjukhuset fjärrkyla från fjärrvärmedrivna kylmaskiner. Jag tycker att man ska tänka igenom noga innan man väljer bort fjärrvärme till förmån för en elbaserad lösning som akvifer. Idag är el relativt billig, men det finns inga garantier för att det förblir så.

En längre version finns att läsa som pdf

/Karolina Norbeck, Programdirektör Kraftvärme & Fjärrvärme Svebio

Vi använder oss av cookies.Läs mer