Tillbaka

Karolina Norbeck ingår i expertgruppen för Klimatpolitiska vägvalsutredningen

Expertgruppen för Klimatpolitiska vägvalsutredningen (M 2018:07) har utsetts.

Karolina Norbeck, Programdirektör Kraftvärme & Fjärrvärme på Svebio, ingår i expertgruppen.

Det är ett ärofyllt uppdrag att få vara en del av en så viktig utredning för att nå Sveriges klimatmål – att efter år 2045 uppnå negativa utsläpp av växthusgaser till atmosfären.

Kommittédirektiv är Kompletterande åtgärder för att nå negativa utsläpp av växthusgaser.

Mer om utredningen hittar du här

Vi använder oss av cookies.Läs mer