Tillbaka

Gustav Melin, SvD Debatt: ”Fel med fördelar för laddhybriderna”

Vi vet redan att bonusmalussystemet inte fungerar som klimatpolitik – ändå ska systemet behållas. För att få en miljöbilsdefinition som håller över tid måste man bortse från vilken teknik bilen använder och istället mäta bilens utsläpp, skriver Gustav Melin, Svebio, i en replik.

REPLIK | MILJÖBILAR

Vad som ska kallas miljöbil har varierat över åren. Nu menar Svante Axelsson på Näringsliv Debatt att oredan strax är över och att systemet med bonusmalus ska ligga till grund för definitionen av miljöbil. Tyvärr är det ett förslag som garanterat ser till att oredan kvarstår.

Bonusmalus leder inte till låga utsläpp eftersom det missgynnar bilar som drivs med biodrivmedel som HVO och E85 som ger låga utsläpp. Tvärtom ger bonusmalus istället stöd till laddhybrider som ofta går på fossil bensin och som dessutom väger mycket. Det ger onödigt höga utsläpp och styr bilmarknaden på ett sätt som saknar neutralitet mellan olika tekniska lösningar. Konjunkturinstitutet underkände i mitten av december bonusmalus som ett i stort sett verkningslöst klimatstyrmedel och konstaterade att vi i huvudsak bör styra utsläppen från trafiken genom beskattning av drivmedlen som ger upphov till klimatutsläpp.

Svante Axelsson medger själv i artikeln att det finns brister i bonusmalussystemet. Den som ofta kör sin laddhybrid långa sträckor kommer att förbruka mer bensin än motsvarande bil som körs på fossil diesel utan det tunga batteriet, skriver han. Så är det naturligtvis, och det är därför som systemet inte bör ligga till grund för miljöbilsdefinitionen, och om den gör det blir det ytterligare ett beslut som måste ändras inom kort. Professor Runar Brännlund, ordförande i Konjunkturinstitutets vetenskapliga råd, undrade i en kommentar till bonusmalussystemet varför man inte genomför undersökningar av styrmedel inom transportpolitiken, både inför och efter de har införts. Det vill säga att man borde göra en bedömning innan man inför ett system eller åtminstone en efteranalys av vad systemet fick för effekt. Nu vet vi att bonusmalussystemet inte fungerar som klimatpolitik men ändå ska systemet behållas.

Svante Axelsson skriver också att en stor del av de dieselbilar som går på våra vägar är godkända för att köra 100 procent HVO. Det är därför viktigt att garantera fortsatt skattebefrielse för rena biodrivmedel. Det är en bra markering som vi delar.

Läs hela repliken hos SvD

Vi använder oss av cookies.Läs mer