Tillbaka

Gustav Melin: Inte försvarbart värma Sverige med el

Sverige har inte styrt mot att bygga en elproduktion som matchar kundernas behov och efterfrågan. Förnybar effektkapacitet behöver upphandlas om vi ska klara framtiden, skriver Gustav Melin, vd för Svebio, branschorganisation för bioenergi.

Efter år 2020, när vi stängt ytterligare två kärnkraftsreaktorer och har sex av dem kvar, är det troligt att den svenska eleffekten inte räcker till för en tioårsvinter, säger Hilda Dahlsten, Svenska kraftnät. Anledningen är att vi inte har tillräckligt med garanterad effekt, från kärnkraft, vattenkraft och kraftvärme när det blir riktigt kallt.

Det är säkert riktigt, men produktionssidan är bara halva budgeten på en elmarknad. Under en tioårsvinter upptäcker man att en del byggnader har ett underdimensionerat värmesystem som klarar normalvintern, men inte ett kallare klimat. I Sverige används mycket el för uppvärmning, när det blir kallt utnyttjas elnät och anläggningar maximalt.

Energiöverenskommelsen har särskilda skrivningar om att vi inte ska använda el för uppvärmning, ändå orsakas effektproblemen då det blir kallt just av att vi använder el för uppvärmning.

Läs hela artikeln

Vi använder oss av cookies.Läs mer