Tillbaka

Elcertifikatsystemet måste stängas i balans

Målet för förnybar elproduktion är snart nått och det behövs en stoppregel i elcertifikatsystemet, skriver Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen Sverige, Charlotte Unger Larson, vd Svensk Vindenergi och Gustav Melin, vd Svebio.

Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen Sverige, Charlotte Unger Larson, vd Svensk Vindenergi och Gustav Melin, vd Svebio.

Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen Sverige, Charlotte Unger Larson, vd Svensk Vindenergi och Gustav Melin, vd Svebio.

Ny förnybar elproduktion kan byggas utan stöd och den höga investeringstakten gör det bråttom med en stoppregel i elcertifikatsystemet. Utan en stoppregel raseras lönsamheten, vilket i sin tur kan påverka investeringsviljan framåt. Det skulle göra det svårare att nå det politiska målet om ett hundra procent förnybart elsystem till 2040.

Elcertifikatsystemet infördes i Sverige 2003 för att stimulera utbyggnaden av förnybar elproduktion och år 2012 anslöt Norge till samma system. Målnivån har utökats i omgångar genom åren. Senast var i fjol när Sverige ökade ambitionen med ytterligare 18 TWh som ska vara färdigbyggt till år 2030. Totalt förväntas elcertifikatssystemet ha bidragit med över 40 TWh förnybar el i Sverige. Det har lett till att kunderna har fått lägre elpris och att koldioxidutsläppen har minskat.

Minskad politisk risk genom den blocköverskridande energiöverenskommelsen i kombination med snabb kostnadsreduktion har gjort att rekordmånga investeringsbeslut har tagits i framförallt vindkraft det senaste året. Nu återstår mindre än 1,5 TWh av målet till år 2030 att ta investeringsbeslut på. Beroende på vilka antaganden man gör om normalårsproduktionen kan systemet redan vara fulltecknat.

Läs hela artikeln

Vi använder oss av cookies.Läs mer