Tillbaka

Debatt: Vilka partier står upp för biodrivmedel i EU-valet?

Debatt: EU är på väg att omöjliggöra Sveriges mål om att minska transporternas klimatpåverkan genom begränsningar för rena och höginblandade biodrivmedel som baseras på grödor. Frågan måste nu drivas hårdare av svenska politiker – och diskuteras mycket mer i EU-valrörelsen, skriver Gustav Melin, vd Svebio, Tomas Nilsson, vd Sekab, Lars Lind, vd Adesso BioProducts, Alarik Sandrup, näringspolitisk chef Lantmännen och Karin Varverud, ägare Energifabriken.

EU-kommissionen föreslår att EU:s statsstödsregler ska förlängas oförändrade i två år fram till 2022. Eftersom det finns ett par paragrafer i statsstödsreglerna som lägger hinder för rena och höginblandade grödbaserade biodrivmedel efter 2020 innebär det också ett stopp för försäljning av dessa drivmedel redan om något år.

Den svenska regeringen har försökt påverka beslutet, men misslyckats. Det kan ge ökade växthusgasutsläpp med omkring en miljon ton koldioxid om året i Sverige om den svenska marknaden för rena och högblandade biodrivmedel från grödor avvecklas. Berörda produkter är etanolbränslena E85, ED95, och biodiesel som B100 och HVO100. Framför allt kan det innebära stora svårigheter för offentligt upphandlad trafik med bussar och andra fordon, som i dag ofta går på biodrivmedel, liksom för en rad åkerier och deras kunder som ställt om till gröna transporter under de senaste åren.

Läs hela debattinlägget i Göteborgs-Posten

Läs också svar från Fredrick Federley (C)

Vi använder oss av cookies.Läs mer