Tillbaka

Dagens samhälle: Biokraften behövs i det svenska elsystemet

I ett framtida förnybart energisystem kan biokraften både fungera som baskraft och för att balansera elanvändningen. Men trots biokraftens allt viktigare roll för att trygga elförsörjningen har den fortfarande en undanskymd roll i energidebatten.

Förra året producerades el från biobränslen, torv och avfall motsvarande omkring sju procent av all el som används i landet.

Hittills i år har svenska medier publicerat mer än hundra gånger fler artiklar som handlar om vindkraft än om biokraft. Detta trots att biokraften förra året producerade ungefär lika mycket som vindkraften. Detta är problematiskt, eftersom energislag som inte uppmärksammas av medierna lätt ignoreras av beslutsfattarna.

Det skriver Rickard Andersson, affärsenhetschef Valmet, och Gustav Melin, vd Svebio, i Dagens Samhälle i dag.

Läs hela debattinlägget

Vi använder oss av cookies.Läs mer