Tillbaka

Bo Hektor: "Skev skogsstatistik skapar falsk virkesbrist"

SKOGENdebatt. Sveriges avverkningsvolymer är betydligt lägre än vad den offentliga skogsstatistiken visar. Den påstådda virkesbristen gör att skogsbrukets möjligheter underskattas, enligt Bo Hektor.

SKOGENbild

Foto: Morgan Karlsson, SKOGENbild.

Sverige är ett internationellt föredöme vad gäller skogliga grunddata. Riksskogstaxering och virkesmätningsorganisationen har utvecklat ledande teknik och metoder för mätning och registrering av träd och skogsprodukter.

Men metoderna är baserade på föråldrade förutsättningar, innefattar viss dubbelräkning och presenteras ibland i form av icke jämförbar information. Dessa brister ger upphov till felaktigheter i det presenterade materialet och leder även till misstolkningar.

Mina analyser (se nedan) visar att den verkliga avverkningen är väsentligt lägre än vad statistiken redovisar. Det årliga tillväxtöverskottet är därför högre med motsvarande kvantitet.  Det här gör att skogens möjligheter underskattas.

I verkligheten behöver inte  investeringar i drivmedelsproduktion baserad på skogsråvara skrinläggas på grund av förment virkesbrist. På motsvarande sätt ökar Sveriges möjligheter att utveckla skogars klimatnytta.

Som exempel på missledande presentation visas här figur 3.30 ur SKOGSDATA 2019. Bilden uppfattas ofta som ett tillförlitligt värde på balansen mellan årlig tillväxt och avgång i det svenska skogsbruket, och används i internationell rapportering och i nationella analyser om expansionsmöjligheter för till exempel träbaserade flytande bränslen.

Läs hela debattartikeln här

 

Vi använder oss av cookies.Läs mer