Tillbaka

Biokraft växer runt Gröna havet – mest sker i Danmark, Finland och Litauen

I början av 2017 utnämnde tidningen Bioenergi Östersjön till Gröna havet, tack vare bioenergins stora betydelse i länderna runt havet. Här ger vi en uppdaterad lägesrapport om vad som sker runt Gröna havet i början av 2018.

Investeringarna i Sverige i biokraft har de senaste åren saktat ner. Pågående och planerade investeringar i biokraft i Sverige motsvarar drygt 16 miljarder kronor jämfört med mer än det dubbla för sju–åtta år sedan. Däremot har utbyggnad i några våra grannländer runt Gröna havet en stigande trend. I Finland invigdes i slutet av 2017 ett biokraftvärmeverk i samma storleksklass som det nya Värtaverket i Stockholm. Flera nya stora biopannor planeras i och runt Helsingfors. I Danmark sker stora investeringar både genom ombyggnader av kolkraftverk och byggande av nya kraftvärmeverk, för avfall, flis, halm och pellets. I Litauen pågår bygget av flera stora verk, både i Vilnius och i Kaunas. I Polen står däremot utvecklingen still, frånsett investeringar i avfallsförbränning.

Fortsätt läs och ladda ned kartan på Bioenergis webb

Där hittar du även mer information om Bioenergi nr 1-2018 som innehåller en översikt  med namnen på de största företagen som levererar utrustning till de flesta av projekten som presenteras i artikeln och på kartan.

Vi använder oss av cookies.Läs mer