Tillbaka

Titta på småskalig kraftvärmeproduktion i Bräkne-Hoby

På Stora Biokraft- och Värmekonferensen, 13-14 november i Växjö, har du möjlighet att följa med på tre olika studiebesök. Ett av besöken går till Bräkne-Hoby där vi får se och lära oss om småskalig kraftvärmeproduktion. 

Anläggningen genererar el genom att nyttja den varma sidan på pannkretsen och den kalla sidan på fjärrvärmenätet.  250 MWh el (49kW) – så mycket el beräknas produceras av Ronneby Miljöteknik genom att ansluta en ORC-turbin (Organisk Rankine Cykel) till den befintliga fjärrvärmepannan i Bräkne-Hoby. Vid besöket kommer deltagarna få se anläggningen och träffa Ronneby Miljöteknik.

Under resan tillbaka till Växjö kommer deltagarna få höra mer om tekniken och drifterfarenheterna från första säsongen (4448 drift h) med småskalig kraftvärmeproduktion.

Transport till studiebesöket kommer avgå från Växjö kl. 08.15 – med möjlighet att bli upphämtad på Ronneby flygplats kl. 9.40 eller vid stationen i Bräkne-Hoby 09:55.

Läs mer och anmäl dig

Vi använder oss av cookies.Läs mer