Tillbaka

Träffa oss i Almedalen!

Snart är det dags för Almedalen. Svebio har en monter på Hamnplan (H213) tillsammans med PelletsFörbundet där vi arrangerar flera korta seminarier med inbjudna talare.

Visby-Pixabay

Gustav Melin, Karolina Norbeck, Tomas Ekbom och Anders Haaker kommer att finnas på plats och medverka i olika aktiviteter under veckan. Kontakta oss gärna om du vill träffas. Våra aktiviteter finns även på vår webb och i det officiella Almedalsprogrammet där du kan skapa ditt personliga program för veckan.


» Söndag 1 juli: 100 procent förnybart energisystem. Kan bioenergin hjälpa till att nå målet?

Energimyndigheten har fått i uppdrag att studera hur Gotland kan bli 100 procent förnybart energisystem. Sol, vind och elektrifiering är i fokus, men biobränsle har valts bort i Gotlandspiloten. Men det växer både skog och åkergrödor på Gotland, så det finns goda förutsättningar för bioenergi. Läs mer

 • Medverkande: Richard Hansson, Biogas Gotland
 • När: 1 juli, 14.00–14.30
 • Plats: Hamnplan, H213, Visby
 • Arrangör: Svebio och PelletsFörbundet

» Måndag 2 juli: Fossilfrihet – med eller utan palmolja?

Sverige har ambitionen att nå en fossilfri transportsektor till 2030 vilket har ökat användandet av biodrivmedel från palmoljeproduktionen. EU-parlamentet vill ha ett förbud mot palmolja år 2020 och i Sverige varierar synen på om palmolja ska anses som en hållbart producerad råvara eller inte. Läs mer

 • Medverkande: Magnus Nilsson, klimatpolitisk analytiker, Helene Samuelsson, kommunikationschef, Preem, Gustav Melin, vd, Svebio, och Johan Söderberg, Senior Director Fuel, Circle K.
 • När: 2 juli, 10.00–12.00
 • Plats: Novgorodgränd 1, Visby
 • Arrangör: Region Västerbotten, Biofuel Region och Sveriges Regioners Bioekonomiska Nätverk

» Är skogen en bra bas för bioekonomi?

Vi behöver minska behovet av fossila råvaror för att minska utsläppen av växthusgaser. Det talas mycket om behovet av bioekonomi, cirkulär ekonomi eller grön ekonomi. Sverige täcks till två tredjedelar av skog och skogsråvaran är en viktig bas i en bioekonomi. Läs mer

 • Medverkande: Henrik Brodin, affärsutvecklare, Södra
 • När: 2 juli, 10.00–10.30
 • Plats: Hamnplan, H213, Visby
 • Arrangör: Svebio och PelletsFörbundet

» Behövs mer bioenergi för att klara klimatmålen?

För att klara klimatmålen behöver framtidens värmesystem kombinera det bästa från de olika miljövänliga energibärarna så som sol, vind, och bioenergi. Varför är bioenergin ett självklart alternativ i klimatdiskussionerna och en given resurs i klimatarbetet? Läs mer

 • Medverkande: Bengt-Erik Löfgren, koordinator, PelletsFörbundet
 • När: 2 juli, 14.00–14.30
 • Plats: Hamnplan, H213, Visby
 • Arrangör: PelletsFörbundet och Svebio

» Energispektrum: Så nollar vi utsläppen till 2045

År 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. För att nå målet kommer vi behöva stora mängder el och bioenergi. Har energisektorn de förutsättningar som behövs? Vad är partiernas valvinnande politik? Välkommen till Energispektrum – årets energipolitiska debatt!
Efterföljande mingel från 15:30 med obligatorisk anmälan på denna länk.

 • Medverkande: Till programmet
 • När: 2 juli, 14.00–15.30
 • Plats: S:ta Katarinagatan 6, Visby
 • Arrangör: Energispektrum

» Tisdag 3 juli: Kan dagens stirlingteknik förbättra effektbalansen i elnätet?

I takt med ökad elanvändning samtidigt som kärnkraften avvecklas skapas problem med effektbalansen i energisystemet. Hur kan vi skapa ett robust och hållbart energisystem? Vilka tekniker finns i dag som kan vara en hjälp till hållbar effektbalans? Vad blir resultatet om vi inte har effektbalans? Läs mer

 • Medverkande: Stefan Larsson-Mastonstråle, uppfinnare, Inresol/Strive
 • När: 3 juli, 10.00–10.30
 • Plats: Hamnplan, H213, Visby
 • Arrangör: PelletsFörbundet och Svebio

» Biobränslen – tillgång och utmaningar för pelletsbranschen?

Sverige har en ambitiös klimatpolitik där bioenergin väntas ersätta allt mer fossilt. Pellets är helt klart en del av denna omställning. Nytt regelverk för förnybar energi är på gång – hur kommer det påverka oss i Sverige? Läs mer

 • Medverkande: Helena Sjögren, ansvarig bioenergi, Skogsindustrierna
 • När: 3 juli, 14.00–14.30
 • Plats: Hamnplan, H213, Visby
 • Arrangör: Svebio och PelletsFörbundet

» Onsdag 4 juli: Vilka är kraven för att bli en fossilfri flygplats?

Visby Airports mål är att bli den första fossilfria flygplatsen i världen och på så sätt en internationell förebild för klimatsmarta flygplatser. Kom och hör mer om biodrivmedel och om miljöarbetet på Visby Airport. Under seminariet diskuteras biodrivmedel som HVO och biojet. Läs mer

 • Medverkande: Gunnar Jonasson, flygplatschef Visby, Swedavia
 • När: 4 juli, 10.00–10.30
 • Plats: Hamnplan, H213, Visby
 • Arrangör: PelletsFörbundet och Svebio

» Kan flyget bidra till att nå Sveriges klimatmål?

Flyget är och kommer för lång tid framöver att vara det trafikslag som kan erbjuda långväga tillgänglighet med rimlig restid. Kan flyget byta till fossilfria bränslen och därmed värna tillgänglighet och rörlighet samtidigt som utsläppen minskar? Läs mer

 • Medverkande: Niklas Nordström, ordf. Svenskt Flyg, Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige, Gustav Melin, vd Svebio, Anders Åkesson, Talesperson transportinfrastruktur, (C).
 • När: 4 juli, 13.00–13.55
 • Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6, Visby
 • Arrangör: Svenskt Flyg, Swedavia

» Bioenergi på rätt sätt – om hållbar bioenergi i Sverige

Jordbruksverket, Skogsstyrelsen, Energimyndigheten och Naturvårdsverket har tagit fram rapporten ”Bioenergi på rätt sätt”. En vetenskapligt förankrad skrift som beskriver hur mycket bioenergi vi kan få fram i Sverige om det görs på rätt sätt.Välkommen till ett seminarium om trygg, leveranssäker och miljövänlig energiförsörjning. Läs mer

 • Medverkande: Gustav Melin, vd Svebio, Anders Egelrud, vd Stockholm Exergi, Johanna Linden, vd PetroBio och Hillevi Eriksson, klimat- och bioenergispecialist Skogsstyrelsen. Moderator är Niklas Ekdal.
 • När: 4 juli, 13.55–14.40
 • Plats: Strandvägen 4, Visby, Dagens Nyheters tält
 • Arrangör: Dagens Nyheter, Svebio och PelletsFörbundet

jamstallt sem kraftvkvinnorna


Vi ses i Almedalen!

Vi använder oss av cookies.Läs mer