Tillbaka

Läs nya Bioenergi nr 4-2019 som e-tidning

Du som är medlem i Svebio eller prenumerant kan nu logga in och läsa Bioenergi nummer 4-2019 som e-tidning. Temat är bränslehantering med en stor översikt av leverantörer av utrustning för sönderdelning och sortering. Bioenergi skriver också om energiåtervinning ur avfall samt närvärme inklusive en omfattande leverantörsöversikt.

Här följer ett axplock ur Bioenergi nr 4-2019. Sala Heby Energi investerar för att kunna använda returträbränsle med lägre kostnad. I samband med en renovering en gammal panna investerar Sala Heby omkring 50 miljoner kronor extra för att anläggningen ska bli en samförbränningsanläggning och därmed kunna använda returträ som bränsle.

Effektivare och tystare sönderdelning

Tillverkare av maskiner för produktion av bio- och avfallsbränslen utvecklar nya bättre lösningar för att möta kundernas krav på tystare och effektivare sönderdelningsmaskiner med bättre arbetsmiljö. Läs om två exempel i detta nummer.

Renare rökgaser

Krav på lägre stoftutsläpp från förbränning har sporrat utveckling av bättre utrustning för rökgasrening. Läs om pannleverantören som är bland de första med ett nytt smart koncept.

Ökad spårbarhet och transparens inom energiåtervinning

Spännande utveckling sker inom energiåtervinning från avfall. Söderenergi har startat och kommit en bra bit på väg mot ett verifikat som ska visa spårbarhet, transparens och nyttan med att avskilja tungmetaller från kretsloppet.

Återvinning av flygaska

Ragn-Sells förbereder en stor investering i en unik anläggning som ska återvinna salt ur flygaska från avfallseldning.

Här hittar du nya numret av Bioenergi

Vi använder oss av cookies.Läs mer