Tillbaka

Karolina Norbeck i Dagens Samhälle: ”Eluppvärmda sjukhus fel i tider av elbrist”

DEBATT: Trots elbristen funderar flera regioner i landet på att ersätta fjärrvärme i sjukhusen med storskaliga eluppvärmningslösningar. Det är en oroväckande trend som motverkar Sveriges tillväxt och klimatarbete. Det skriver Karolina Norbeck i Dagens Samhälle.

Den 8 maj 2018 sa kommunalrådet Maria Gardfjell (MP) ”Vi tackar nej till företag att etablera sig i Uppsala för att vi inte har tillräckligt med effekt”. I dag är effektbristen ett faktum även i flera andra städer. Vid vissa tidpunkter blir det elbrist då elbehovet är större än eltillförseln. Trots elbristen funderar flera regioner i landet på att ersätta fjärrvärme i sjukhusen med storskaliga eluppvärmningslösningar. Det är en oroväckande trend som motverkar Sveriges tillväxt och klimatarbete.

Situationen med elbrist har uppstått genom politik som ensidigt gynnat elektrifiering av samhället. Dels genom supermiljöbilspremien, bonus-malus för elbilar, elbusspremie och dels genom att Boverkets byggregler gynnat storskaliga eluppvärmningslösningar som bergvärme, geoenergi och akviferlager. Parallellt har det byggts mer väderberoende kraftslag som vindkraft och solkraft, vilka inte producerar tillräckligt med el om det inte är rätt väderförhållanden. Dessutom produceras en stor del av elen utanför städerna och med elnätens kapacitetsbegränsning är det omöjligt att transportera mer el in till städerna. Det tar Svenska kraftnät 10-15 år att bygga ut elnäten.

Till stor del tack vare fjärrvärmen blev Sverige redan åtta år i förtid, år 2012, det första landet i Europa att uppnå energimålet för förnybar energi. Genom fjärrvärmesystem nyttjas samhällets resurser effektivt. Inte minst lokalt producerad bioenergi i form av biprodukter från skogsbruk och skogsindustrier används för att producera fjärrvärme, liksom avfall som måste tas om hand av smittorisk och miljöskäl. Även spillvärme från datahallar och industrier kan tas tillvara. Världen är så imponerad av Sveriges klimatsmarta lösning med fjärrvärme att det dagligen sker internationella studiebesök hos fjärrvärmebolagen.

Många fjärrvärmebolag är beroende av värmeleveranserna till sjukhusen i sina fjärrvärmenät. Ändå överväger bland annat Västra Götalandsregionen och Region Jämtland Härjedalen storskaliga eluppvärmningslösningar. Om regionerna väljer bort fjärrvärmen och ersätter den med storskalig eluppvärmning som värmepumpar, akvifer- och geoenergilösningar hotas fjärrvärmen av neddragning och i sämsta fall nedläggning. Inte nog med att den lokala sysselsättningen, och de inkomster som fjärrvärmen skapar för skogsägare, åkare med flera försvinner, det lokala elbehovet kommer också att öka samtidigt som lokal elproduktion från kraftvärme försvinner.

Det kommer att leda till att företag inte kommer etablera sig på grund av effektbrist, vilket leder till minskad tillväxt. Det kommer även att bli svårt att bygga ut stadens eldrivna infrastruktur som tåg, spårvagn och elbussar.

Landets regioner behöver förstå att 1 kWh el inte är samma sak som 1 kWh fjärrvärme. Om regionerna byter ut fjärrvärmen mot eluppvärmning, med tron om att det minskar behovet kWh så motverkar det Sveriges klimatarbete och tillväxt. Förstå samhällsnyttan med fjärrvärme och kraftvärme och fortsätt att använda fjärrvärme i sjukhusen i stället för högvärdig el.

Vi använder oss av cookies.Läs mer