Tillbaka

Energiminister Anders Ygeman klippte bandet till Sveriges första testanläggning som fångar in koldioxid från biokraftvärme

Samtidigt som FN:s klimatmöte i Madrid (COP25) pågår för fullt invigde Stockholm Exergi i dag sin nya testanläggning som fångar in koldioxid från biokraftvärme, så kallad bio-CCS. Det här är ett viktigt steg i Stockholm Exergis utstakade väg mot att inte bara minska sina utsläpp av koldioxid utan även skapa minusutsläpp.

Stockholm Exergi CCS

FN:s klimatmöte i Madrid (COP25) som pågår just nu understryker allvaret i klimatförändringarna och att världen måste agera. FN:s klimatpanel IPCC har tidigare tagit fram en mängd olika scenarier för hur vi ska lyckas nå 1,5 graders målet och de allra flesta av dessa visar att vi behöver göra mer än att bara minska koldioxidutsläppen – vi behöver även fånga in och lagra koldioxid.

Målet med testanläggningen vid biokraftvärmeverket i Värtan är att säkerställa tekniken för att avskilja koldioxiden ur rökgaserna. Att säkerställa tekniken för lagring sker i ett parallellt projekt. En storskalig anläggning för bio-CCS kommer omfatta alla delar från infångning till lagring och kommer att skapa stora minusutsläpp varje år.

– Dagens invigning är starten på en viktig testperiod. Vi vet att tekniken bio-CCS fungerar, nu ska vi optimera den för just vårt biokraftvärmeverk här i Värtan. Våra beräkningar visar att med en fullskalig anläggning skulle vi kunna fånga in 800 000 ton koldioxid per år här i Värtan och om vi ser på hela Storstockholm och även andra bolags verksamheter handlar det om över två miljoner ton, säger Erik Dahlén, FoU-ansvarig på Stockholm Exergi.

Förutom energiministern Anders Ygeman (S) och Anders Egelrud deltog under invigningsceremonin norska regeringen med statssekreteraren Liv Lønnum, Stockholms stad genom finansborgarrådet Anna König Jerlmyr (M) och miljöborgarrådet Katarina Luhr (MP), klimatforskaren Oliver Geden, Fortums Sverigechef Per Langer och Robert Andrén, generaldirektör för Energimyndigheten, som stöder Stockholm Exergis testprojekt med bio-CCS i Värtan.

Fakta CCS och bio-CCS:

  •  CCS, Carbon Capture and Storage, kallas tekniken som används för koldioxidavskiljning och lagring med målet att minska utsläppen av koldioxid.
  •  När tekniken används på kraftverk för biobränslen kallas metodefinns kontinuelig n Bio-CCS, Bio Energy Carbon Capture and Storage.
  •  Avskiljning på ett kraftvärmeverk innebär att koldioxiden efter förbränning fångas in ur rökgaserna, komprimeras till flytande form och därefter infiltreras i porös bergart under högt tryck.
  •  CCS minskar utsläppen, men kan inte ge minusutsläpp.
  •  Bio-CCS ger minusutsläpp.

Läs mer hos Stockholm Exergi

Vi använder oss av cookies.Läs mer