Tillbaka

Allt fler tankar HVO100

Ren HVO-diesel, HVO100, har på kort tid etablerat sig som ett ledande biodrivmedel. Under oktober 2017 såldes 60 810 kubikmeter HVO100. Det finns idag nära 100 pumpar för HVO100 på svenska mackar och många nya installeras. HVO100 används främst av åkerier för tunga lastbilar, men kan också användas i allt fler dieselbilar. Försäljningen av HVO-diesel ökade under oktober 2017 med 124 procent jämfört med oktober 2016, alltså mer än en fördubbling.

HVO är ett dieselbränsle som är mycket likt vanlig diesel. HVO betyder hydrerad vegetabilisk olja, men beteckningen är missvisande, eftersom HVO också kan innehålla animaliska fetter. Råvarorna för HVO är olika typer av rest- och avfallsoljor och avfallsfetter, men även oljor från odlade grödor kan användas.

Den förnybara andelen av försålda drivmedel var under oktober 20,4 procent på energibas, vilket är rekord. För året 2016 var andelen 18,5 procent. Totala andelen biodiesel av all diesel slog också rekord med 28,2 procent på energibas. Det visar Svebios analys av preliminär statistik från SCB.

– Den omfattande användningen av HVO visar på att skattebefrielsen gett önskat resultat. Det är mycket positivt. Att etanol E85 och FAME tidvis belagts med skatt har resulterat i nedåtgående försäljning. Denna skatt tas bort vid årsskiftet, vilket kan ge ett välbehövligt lyft för dessa bränslen. Alla förnybara bränslen behövs för att Sverige ska kunna få en fossilfri transportsektor, ett mål som våra politiker hoppas nå en bit efter 2030. Det säger Svebios vd Gustav Melin i en kommentar.

– Den 1 juli 2018 införs reduktionsplikt för att minska koldioxidutsläpp från bensin och diesel. Det är viktigt att plikten inte ger ett tak på inblandning av biodrivmedel utan ambitionen måste vara att utveckla marknaden på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. Dessutom behövs klarhet om de långsiktiga skattevillkoren för rena biodrivmedel, så att vi kan få igång investeringar i ökad svensk produktion, säger Gustav Melin.

Leveranser av dieselbränslen för transporter oktober 2017

Bränsle Volym (m3)
Diesel, totalt inkl. biodrivmede 1) 583 371
Låginblandad FAME 22 980
Ren FAME (B100) 5 686
Totalt FAME 28 666
Låginblandad HVO 80 292
Ren HVO (HVO100) 60 810
Totalt HVO 141 102
Totalt Biodiesel 169 768
1) Leveranser för transport via drivmedelsstationer och övriga leveranser

För mer information kontakta Gustav Melin, tel. 070-524 4400.


Följ Svebio på MyNewsdesk för att inte missa några pressmeddelanden

Vi använder oss av cookies.Läs mer