Tillbaka

​Biovärme i fler än 510 fjärrvärmenät

Omställningen från fossila bränslen till biobränslen för uppvärmning inom fjärrvärme i Sverige har gjort att biovärme idag står för huvuddelen av uppvärmningen i fler än 510 fjärrvärmenät.

 

Biokraftvärmeverket Moskogen i Kalmar använder skogsflis som bränsle och har bidragit till att Kalmar Energi har gått från nästan 100 procent fossil energi till nästan 100 procent bioenergi i fjärrvärmen på 30 år. Foto: Anders Haaker

Biokraftvärmeverket Moskogen i Kalmar använder skogsflis som bränsle och har bidragit till att Kalmar Energi har gått från nästan 100 procent fossil energi till nästan 100 procent bioenergi i fjärrvärmen på 30 år. Foto: Anders Haaker

Tidningen Bioenergi tagit fram en karta med de 292 fjärrvärmenät som levererar mest biovärme i Sverige med namn, ort och tillförd energi. Totalt finns 510 biovärmenät markerade på kartan. De allra minsta fjärrvärmenäten är inte med.

Ett exempel från kartan är Kalmar Energi som på 30 år har gått från att vara nästan helt beroende av fossila bränslen till att idag nästan bara använda biobränslen från regionen för fjärrvärme. Den största delen av fjärrvärmen i Kalmar kommer från biokraftvärmeverket Moskogen som dessutom genererar en tredjedel av den el som används i Kalmar.

Omvandlingen från fossil till förnybar energi i den svenska värmeförsörjningen under de senaste trettio åren är troligen den största klimatinsatsen i Sverige under denna period. Omställningen har reducerat utsläppen av fossil koldioxid från uppvärmning till nära noll på många orter. Dessutom har omställningen skapat många lokala jobb inom skogsbruket och transportsektorn.

Fortfarande pågår eller planeras för ytterligare investeringar i biovärme på orter där fossila bränslen ännu används, säger Anders Haaker, chefredaktör för tidningen Bioenergi.

För ytterligare information kontakta Anders Haaker, 073-927 19 57, anders.haaker@bioenergitidningen.se

Läs mer om Biovärmekartan och nya investeringar för mer biovärme i Bioenergi nummer 1-2017. Biovärmekartan finns att hämta i pdf-format på www.bioenergitidningen.se. Det går även att beställa kartan i pappersversion.

Vi använder oss av cookies.Läs mer