Tillbaka

​Styr efter miljöpåverkan, inte med subventioner

– Styrningen av trafikens miljöpåverkan måste ske så att utsläppen av fossil koldioxid minskas. Det sker bäst genom att bilisterna stimuleras att köpa förnybart biobränsle eller förnybar el. Beskattningen ska vara kopplad till bränslet och utsläppen, inte till vilken typ av fordon man använder.

– Vi är därför generellt tveksamma till direkta subventioner och straffskatter på bilar. Det säger Gustav Melin, vd i Svebio, i en kommentar till regeringens förslag om ett bonus-malussystem för personbilar.

– Vi välkomnar samtidigt en del förbättringar jämfört med tidigare förslag. Stödet till elbilar har minskats, vilket är bra. En särskild premie för biogasbilar har också förts in. Men fortfarande finns det tveksamma delar:

Ingen särskild premie ges till etanolbilar, flexifuelbilar som drivs med E85. Dessa bilar borde få ett särskilt stöd på samma sätt som biogasbilar. I bägge fall kunde man koppla bonus till ett tankningskrav, för att garantera miljönytta.

– Stödet till laddhybrider ger ingen garanterad klimatnytta. Det finns inga analyser av hur laddhybriderna i praktiken körs. Eftersom det rör sig om tunga bilar blir utsläppen betydande om de till stor del körs på diesel. Regeringen måste analysera hur laddhybriderna används innan man ger ytterligare subventioner till dessa bilar.

– Vi har under det senaste året sett två förslag om bonus-malus, och inget av förslagen klarar att hantera att bilar kan tankas med miljövänliga bränslen. Det vore bättre om regeringen drar tillbaka det här förslaget och styr bort miljöproblem genom att avgiftsbelägga fossil koldioxid och hälsofarliga partiklar, avslutar Gustav Melin.

För ytterligare information, kontakta Gustav Melin, tel 070-5244400 eller Tomas Ekbom, tel 070-2761578.

Vi använder oss av cookies.Läs mer