Tillbaka

Remissvar rörande EU-kommissionens förslag till förordning om netto-nollindustrin – Net Zero Industry Act.

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade rapport och vill framhålla följande.

Vi använder oss av cookies.Läs mer