Tillbaka

EU-kommissionen tvingar Sverige lägga koldioxidskatt på förnybara biooljor

I den budget som idag presenteras föreslår den svenska regeringen att det ska läggas skatt på vissa förnybara biooljor som används för uppvärmning.

– Skatten strider mot de principer som gällt sedan 1991 att koldioxidskatt bara ska tas upp på fossila bränslen. Det är orimligt att den svenska regeringen och dess samarbetspartier böjer sig för EU-kommissionens diktat på det här viset. Det säger Gustav Melin, vd i Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, som en kommentar till dagens budget.

Ett motiv som framhålls av EU-kommissionen och citeras av den svenska regeringen är att de här biooljorna är ”livsmedelsbaserade”, det vill säga att råvarorna också skulle kunna användas som livsmedel.

– Men det är ingen brist på mat eller kapacitet att producera mat i Europa eller världen, de som inte har mat har brist på pengar. I Europa har vi överskott på åkermark. Dessutom införs skatt även på metanol som är en restprodukt vid massatillverkning om denna metanol används som uppvärmningsbränsle. Exemplet visar den totala bristen på logik i den nya beskattningen, kommenterar Gustav Melin budgetpropositionen.

En rad företag, värmeverk och kommunala förvaltningar som bytt ut fossil olja mot bioolja under de senaste åren kommer att drabbas av den nya skatten, som införs vid årsskiftet.


För ytterligare kommentarer kontakta Gustav Melin, 070-524 44 00 eller gustav.melin@svebio.se


Följ Svebio på MyNewsdesk

Vi använder oss av cookies.Läs mer