Tillbaka

Bränslebytet gav mindre biobränsle

– Skiftet från skattebefrielse till reduktionsplikt gav försämrad utveckling för användningen av biodrivmedel i Sverige. Kvoterna sattes för lågt och för första gången fick vi en minskning av användningen av biodrivmedel 2019, med ökad användning av fossila drivmedel som följd och onödigt stora utsläpp av koldioxid från vägtrafiken.

Det konstaterar Gustav Melin, vd i Svebio som kommentar till den rapport om utvecklingen på drivmedelsmarknaden som publicerats av Energimyndigheten.

– Om vi ska få fart på det bränslebyte som våra politiker talar om måste kvoterna höjas i närtid, helst redan från årsskiftet. Det är bra att vi fått klarhet om långsiktiga kvoter till 2030, men just nu råder det stagnation på marknaden. Vi måste tyvärr också räkna med dåliga siffror för 2020 och kanske också för 2021, om vi inte snabbt får en höjning av kvoterna.

– Redan när reduktionsplikten sjösattes varnade Svebio för att systemet skulle ge en långsammare utveckling än den tidigare skattebefrielsen, inte minst därför att kvoterna sattes för lågt. Utvecklingen illustrerar avigsidorna med att ersätta ett marknadsbaserat styrmedel som koldioxidskatt med en administrativ reglering som kvotplikten.

För ytterligare kommentarer, kontakta Gustav Melin, 0705-24 44 00 eller Kjell Andersson, 070-441 71 92.

Vi använder oss av cookies.Läs mer