Tillbaka

Alarik Sandrup ny ordförande i Svebio

Vid Svenska Bioenergiföreningens digitala årsmöte den 2 april valdes Alarik Sandrup från Lantmännen till ny ordförande i Svebio efter Karin Medin, vd på Söderenergi, som haft posten i fyra år.

Ludwig Alarik Gustaf

Alarik Sandrup (mitten) valdes till ny ordförande i Svebio vid årsmötet 2 april som hölls via en digital plattform. Årsmötet leddes av Ludwig Kollberg (till vänster), ansvarig för samhällskontakter på Preem. Till höger Gustav Melin, vd för Svebio.

Alarik Sandrup jobbar sedan 2009 som näringspolitisk chef på Lantmännen med ansvar för politiska kontakter och samhällskontakter både i Sverige och i Bryssel.

Bioenergi från skog, åker och avfall är sedan mer än tio år Sveriges största energikälla. Bioenergin kan fortsätta att växa i många år framöver och är den viktigaste pusselbiten för att nå ett fossilfritt Sverige. I min nya roll ser jag fram emot att bidra till att genomföra detta i praktiken, säger Alarik Sandrup.

Övriga val av ledamöter

Vid årsmötet valdes flera helt nya representanter till styrelsen så som Åsa Håkansson, Preem, Per Dahlberg, Falun Energi & Vatten, Douglas Heilborn, Oxelösunds Hamn, Johanna Mossberg, Rise och Johanna Lindén, PetroBio. Styrelseledamöter som omvaldes för ny mandatperiod var Karin Medin, Söderenergi, Erik Dotzauer, Stockholm Exergi och Karin Varverud, Energifabriken.

Alarik Sandrup blev styrelsemedlem i Svebio 2008. Han har idag uppdrag i bland annat ePURE, SIANI, World Bioenergy Association, Copa-Cogeca, SPBI (Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet), och KSLA (Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien).

Lantmännen är en av Sveriges största producenter och leverantörer av bioenergi i Sverige. Lantmännen Agroetanol utanför Norrköping producerar hållbar bioetanol. Genom Lantmännen Agroenergi levererar Lantmännen biovärme på fler orter. Lantmännen är också hälftenägare i Scandbio, Sveriges största producent och leverantör av pellets.

För ytterligare information, kontakta:

Alarik Sandrup, näringspolitisk chef på Lantmännen, tel: 0706 02 87 80, alarik.sandrup@lantmannen.com eller Gustav Melin, vd för Svebio, tel: 070-524 44 00, gustav.melin@svebio.se 

Vi använder oss av cookies.Läs mer