Tillbaka

​Svenska Bioenergy Day 21 augusti – först ut i EU

Sverige är först ut att fira European Bioenergy Day 21 augusti. Redan från idag och fram till nyår kan Sverige helt och hållet försörjas med bioenergi. Bioenergin står nämligen för 36 procent av den svenska slutliga energianvändningen, enligt statistik från Eurostat och beräkningar av den europeiska bioenergiorganisationen AEBIOM. 36 procent motsvarar 132 av årets 365 dagar.

Så många dagar räcker bioenergin i EU:s medlemsländer.

Staplarna visar hur många dagar bioenergin räcker för att klara energiförsörjningen i respektive land. I Sverige 132 av årets 365 dagar. I Malta bara 4 dagar. Källa: Eurostat, bearbetning av AEBIOM

Bioenergin är EU:s största förnybara energikälla, och ger ensam mer energi än vattenkraft, vindkraft, solenergi och geotermisk energi tillsammans. Bioenergin kommer 2017 att svara för 11 procent av EU:s slutliga energiförsörjning, medan alla andra förnybara energikällor klarar 7 procent. Fortfarande kommer 82 procent av energin att komma från icke-förnybara energikällor, främst fossila energislag, som kol, olja och naturgas.

Förnybar energi som andel av slutlig energianvändning i EU-28. Källa: Eurostat, bearbetning av AEBIOM

Förnybar energi som andel av slutlig energianvändning i EU-28. Källa: Eurostat, bearbetning av AEBIOM

För hela EU kommer European Bioenergy Day att firas den 21 november, eftersom bioenergin för hela EU står för energiförsörjningen 41 av 365 dagar.

Förutom Sverige (36%) har de här EU-länderna mycket bioenergi: Finland (33%), Lettland (31%), Estland (27%), Danmark (25%), Litauen (22%), Österrike och Rumänien (båda 20%). Användningen av bioenergi ökar i samtliga länder.

Förnybar energi som andel av slutlig energianvändning i Sverige. Källa: Eurostat, bearbetning av AEBIOM/Svebio

Förnybar energi som andel av slutlig energianvändning i Sverige. Källa: Eurostat, bearbetning av AEBIOM/Svebio

– EU är fortfarande till mycket stor andel beroende av fossila energikällor, som till största delen är importerade, och som dessutom ger en stor negativ klimatpåverkan.

– Att ersätta fossila bränslen är inte bara bra för klimatet. Förnybar energi ger EU bättre energisäkerhet, fler jobb och inkomster i hela Europa. Bioenergin är konkurrenskraftig i kraftvärme, i industri och som biodrivmedel i befintliga bilar. Vi räknar med att bioenergin kommer att fortsätta att vara det största förnybara energislaget också framöver. Det säger Gustav Melin, vd i Svebio, som kommentar till statistiken från Eurostat och AEBIOM.

– Sverige är ledande i EU när det gäller att utnyttja bioenergi. Det främsta skälet till Sveriges starka position inom bioenergi är våra styrmedel, främst den höga svenska koldioxidskatten, och en bred politisk enighet kring en långsiktig klimatpolitik. Resten av Europa kan ta lärdom av Sverige.

Besök webbplatsen för European Bioenergy Day: www.europeanbioenergyday.eu


Läs pressmeddelandet och ladda ner relaterade illustrationer och grafer i Svebios nyhetsrum på MyNewsdesk


För mer information, kontakta
Kjell Andersson, kommunikationschef Svebio, 070-4417192 eller Gustav Melin, vd Svebio, 070-5244400

Vi använder oss av cookies.Läs mer