Tillbaka

​Konverteringsstöd till E85 och biogas, bra steg på vägen men mer behövs!

– Ett konverteringsstöd för att bygga om bilar till etanol- och biogasdrift är bra, men otillräckligt för att åtgärda de stora utsläppen av koldioxid från de bensinbilar som redan rullar på våra vägar och de tusentals nya bensinbilar som säljs. Det finns tre åtgärder som är enkla att genomföra och ger stor klimateffekt:

  1. Alla hybrider ska köras på förnybart bränsle för att få bonus
  2. Ge etanolbilar samma bonus som biogasbilar
  3. Inför E10 i bensin nu!

Det säger Gustav Melin, vd i Svebio, i en kommentar till regeringens och samarbetspartiernas förslag om att införa ett konverteringsstöd för att kunna bygga om befintliga bilar till förnybart bränsle.

– Det är mycket positivt att regeringen lägger förslaget. Varje bil som byter bränsle bort från fossil bensin och diesel är bra för klimatet. Det är relativt billigt att bygga om bilarna, och kostnaden för staten är låg jämfört med många andra klimatåtgärder. Det finns företag som behärskar tekniken och som är redo att genomföra omfattande konverteringar och på några års sikt borde det vara möjligt att konvertera tiotusentals fordon. Det borde dock vara möjligt att införa stödet snabbare än regeringen föreslår.

– För att fler ska köra på E85 och vilja konvertera sina bilar är det viktigt att få ner priset på E85. Det blir lägre pris med högre volymer men man borde också se över tullen som är två kronor per liter etanol. Vi kan behålla skydd för europeisk etanol och samtidigt ta bort huvuddelen av tullen för E85. Utan ett bättre pris är risken stor att distributionsnätet avvecklas innan vi fått fart på konvertering av bilarna.

För ytterligare kommentarer, kontakta Gustav Melin, 0705-24 44 00 eller Tomas Ekbom, 070-276 15 78.


Följ Svebio på MyNesdesk

Vi använder oss av cookies.Läs mer