Tillbaka

Viktigt att gynna el som alltid finns till hands

– När andelen variabel elproduktion från sol och vind ökar är det viktigt att också bygga ut förnybar elproduktion som alltid finns till hands och kan styras. Därför behöver elcertifikatsystemet reformeras och inte bara fortsätta med samma regler som idag.

Det säger Gustav Melin, VD i Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, som lämnat in ett remissyttrande över en rapport från Energimyndigheten om villkoren för elcertifikat under 2020-talet.

– Det nuvarande systemet belönar enbart elproduktion, inte garanterad tillgång till effekt. Därför är det viktigt att justera systemet. Annars måste vi skapa ytterligare stödsystem för att klara elproduktionen när det inte blåser och är kallt. Det blir onödigt dyrt för statskassan och alla konsumenter och skapar en mängd elproduktion som ingen efterfrågar.

– I den ramöverkommelse som träffades mellan fem partier inom Energikommissionen uppmärksammades det här behovet, och det finns flera formuleringar i överenskommelsen om att frågan måste hanteras. Men Energimyndigheten har valt att ignorera behovet av ändrade regler och föreslår ett oförändrat system för de 18 TWh ny förnybar elproduktion som ska tas fram under 2020-talet. Det kommer att ge ökade problem att klara effektbehovet och ge alltmer variabla priser och en otryggare elproduktion.

Yttrandet finns på www.svebio.se/remissvar

För ytterligare information, kontakta Gustav Melin, tel 070-5244400, eller Kjell Andersson, tel 070-4417192.

Vi använder oss av cookies.Läs mer