Tillbaka

Varmt år gav exportnetto av träpellets 2020

Hög medeltemperatur under flera år har påverkat efterfrågan av träpellets för uppvärmning. Under 2020 minskade efterfrågan i Sverige med omkring 25 procent, istället ökade exporten av pellets till den högsta på mer än tio år.

Wood Pellets

För första gången på över tio år var Sverige nettoexportör av pellets 2020.

Den minskade efterfrågan i Sverige hade stor påverkan på både importen och export av pellets. Importen minskade med 73 procent till 120 000 ton. Exporten ökade med 130 procent till 264 000 ton. Det ger en nettoexport av pellets på 144 000 ton pellets från Sverige under 2020. Det är för första gången på minst tio år som Sverige har en nettoexport av pellets.

Pelletsproduktionen i Sverige påverkades marginellt, den minskade med 2,6 procent motsvarande 44 000 ton under 2020. Det visar statistik baserad på en enkätundersökning av tidningen Bioenergi.

Högre medeltemperatur är den viktigaste förklaringen till att värmebehovet och därmed efterfrågan på pellets minskade i Sverige 2020. Medeltemperaturen var högre än normalt både 2019 och 2020. I Mälardalen var värmebehovet 7,2 procent lägre 2019 och 17,6 procent lägre 2020 jämfört med ett normalår. Minskad efterfrågan från industri under på grund av pandemin kan också ha inverkat, säger Anders Haaker, chefredaktör på tidningen Bioenergi.

Den höga medeltemperaturen har minskat efterfrågan på pellets under flera år och lett till att stora förbrukare av pellets byggt upp lager och under 2020 inte köpt samma mängder som ett normalår.

Om undersökningen

Enkätsvar från pelletsproducenter i Sverige visar att produktionen av pellets var 1 659 639 ton under 2020, en minskning med måttliga 44 000 ton, motsvarande 2,6 procent, jämfört med 2019. Sammantaget visar en minskad produktion i Sverige, en minskad import samt ökad export på en minskad marknad i Sverige med 25 procent motsvarande 509 471 ton pellets. Totalt användes drygt 1,5 miljoner ton pellets i Sverige under 2020, motsvarande cirka 7,3 TWh

Bedömningen av efterfrågan av pellets på marknaden i Sverige uppskattas genom att utgå från produktionen av pellets, dra ifrån export och lägga till import. Ingen hänsyn tas till förändringar i pelletslager hos leverantörer och användare.

Bioenergis karta: Pellets i Sverige 2021

Bioenergis karta Pellets i Sverige 2021 innehåller 55 pelletsfabriker i Sverige och visar kapacitet, verklig pelletsproduktion 2020 samt produktionsmål för 2021 för varje fabrik. På kartan visas också ett urval av industrier, värme- och kraftvärmeverk som använder pellets för att generera ånga, el och värme.


För ytterligare information kontakta, Anders Haaker, chefredaktör tidningen Bioenergi, 073-927 19 57, anders.haaker@bioenergitidningen.se

Vi använder oss av cookies.Läs mer