Tillbaka

Var sjätte tankad liter är nu förnybar i Sverige!

Första halvåret 2016 var 16,6 procent av alla drivmedel som används för den svenska vägtrafiken förnybara. Det visar Svebios analys av SCB:s senaste statistik över drivmedelsanvändningen för fordonsdrift.

Huvuddelen är biodiesel i form av HVO blandad med diesel med näst största posten ren FAME (B100). Resterande delar utgörs främst av låginblandad FAME och etanol som blandas i bensin samt biogas. Tillväxten har varit särskilt snabb för HVO-diesel med ca tio procent, och även höginblandad etanol (där huvuddelen är E85) som växt med 93 procent under andra kvartalet mot första kvartalet 2016, vilket är anmärkningsvärt.

– Utvecklingen på biodrivmedelsmarknaden är förvånande snabb, mot bakgrund av den osäkerhet som finns om framtida styrmedel och skattevillkor, säger Gustav Melin, vd i Svebio, i en kommentar.

– Det visar på med vilken kraft det går att ställa om transportsektorn med generella styrmedel: När man styr med kvoter brukar man inte alls ställa om med samma tempo.

– Sverige är ledande i Europa när det gäller att ställa om transportsektorn. Men fortfarande är fem sjättedelar av våra drivmedel fossila. Det är vår enskilt största källa till koldioxidutsläpp.

Förväntad ökad andel förnybart andra halvåret

– Vi förväntar en ytterligare ökad andel biodrivmedel under andra halvåret. Det beror i första hand på energiskattesänkningarna som gjordes den 1 augusti på E85 och rapsdiesel. Det har exempelvis gjort att det nu är billigare att köra på E85 än på bensin, det talar för att den starka E85 trenden under det andra kvartalet kan hålla i sig, säger Gustav Melin.

Till biodrivmedel räknas: etanol (ren etanol, E85 och ED95), FAME (rapsdiesel, B100), HVO-diesel, och biogas. Endast den biobaserade delen i bränslen räknas i vår statistik.

Under första halvåret 2016 användes 7,3 TWh (Terawattimmar) biodrivmedel. Det är 16,6 procent av alla drivmedel som användes i den svenska trafiken. Var sjätte liter som tankas är därmed biodrivmedel. Om man räknar upp förbrukningen av första halvåret till helår blir prognosen 14,6 TWh biodrivmedel för 2016, vilket kan jämföras med förbrukningen 2015, som var 13,2 TWh.

För mer information kontakta Gustav Melin, tel. 070-5244400 eller Tomas Ekbom, tel. 070-2761578.

Vi använder oss av cookies.Läs mer