Tillbaka

Stödsystemet måste belöna produktion när el behövs

– Partiernas öppnar i energiöverenskommelsen för att man ska ta större hänsyn till effektbehovet, dvs behovet av el när behovet är stort. Det är en linje som vi i Svebio länge drivit. Vi har lämnat konkreta förslag på hur elcertifikatsystemet kan förändras i denna riktning. Det säger Gustav Melin, vd i Svebio, som kommentar till energiöverenskommelsen.

– Det är mycket angeläget att det finns styrbar elproduktion som biokraft och vattenkraft i ett 100 procent förnybart elsystem. Regelverket behöver ändras så snart det är möjligt, för att garantera tillgång på effekt när kärnkraftverk avvecklas. Det finns stora möjligheter att bygga ut biokraften både i fjärrvärmen och i industrin.

– Vår samlade bedömning av energiöverenskommelsen är ett den bäddar för fortsatt elöverskott och mycket låga elpriser under lång tid. Det drabbar alla elproducenter, och särskild de företag som tidigt investerade i vindkraft, liksom biokraftproducenter som inte längre får elcertifikat. De här företagen producerar miljövänlig el, men kommer att ha betydande ekonomiska problem under många år.

– De låga elpriserna snedvrider också konkurrensen på värmemarknaden och drivmedelsmarknaden. Prisnivån ligger långt under kostnadsnivån för nyproduktion av el, oberoende av teknik, säger Gustav Melin.

För ytterligare upplysningar kontakta Gustav Melin, tel 070-5244400 eller Kjell Andersson, tel 070-4417192.

Vi använder oss av cookies.Läs mer