Tillbaka

Stabila styrmedel nödvändiga vid satsningar på biodrivmedel

Stabila och långsiktiga styrmedel är nödvändiga för att gynna investeringar i produktion av svenska biodrivmedel och för att nå klimatmålet för transportsektorn till 2030.

biodrivmedel

Foto: iStock

De politiska partierna och myndigheterna måste bekräfta de beslut som tagits om reduktionsplikten. Dessutom behöver Sverige garanteras rätten att ge skattebefrielse för rena och högblandade biodrivmedel från EU-kommissionen.

– För att hålla nere priset på diesel och bensin är det fel väg att ompröva beslutet om reduktionsplikten. Ett sådant beslut ger kraftigt ökade utsläpp av koldioxid från trafiken. Man bör istället sänka skatten på drivmedlen inom reduktionsplikten minst motsvarande den nuvarande koldioxidskatten, säger Gustav Melin, vd för Svebio, med anledning av den aktuella debatten om de höga drivmedelspriserna.

Dyra råvarupriser och höga skatter

De höga priserna beror på höga världsmarknadspriser på råolja och andra råvaror, på Sveriges ambitiösa klimatpolitik men framför allt på de höga svenska skatterna. Sänkt skatt är det bästa sättet att sänka priset, utan att ge avkall på klimatmålet. Regeringen får ändå i princip lika hög skatt som tidigare i och med att momsintäkten ökat.

För att åstadkomma investeringar i svenska anläggningar för produktion av biodrivmedel från lignin och cellulosa måste regeringen snarast lägga konkreta förslag. Det kan ske enligt modellen CfD (contract for difference) där man ger företagen en prissäkring över lång tid. Då kan man få ökad svensk produktion av biodrivmedel till klart lägre priser än idag, menar Gustav Melin.

Svebio lämnade under måndagen in ett remissyttrande över en promemoria från regeringen om att inordna de rena och högblandade biodrivmedlen i reduktionsplikten. Svebio avvisar förslaget till förmån för fortsatt skattebefrielse, och kräver att den svenska regeringen även begär skattebefrielse för biooljor för uppvärmning, en skatt som infördes 1 jan 2021.

Läs mer här.

Vi använder oss av cookies.Läs mer