Tillbaka

Skadlig EU-anpassning när bränslebytet skrotas

Beskedet om att den nya regeringen tänker stoppa bränslebytet är ett riktigt dåligt besked, både för den svenska klimatpolitiken och för alla de företag som planerar att tillverka biodrivmedel från svenska råvaror. Det ger kraftigt höjda utsläpp från transportsektorn och innebär att klimatmålet till 2030 måste överges.

Foto: iStock

– Den nya regeringen har gott om tid på sig, fram till 1 januari 2024, att utarbeta ett bättre förslag, som både klarar klimatmålet, ger biodrivmedelsproducenterna långsiktiga villkor och håller nere konsumenternas priser. Vi ställer gärna upp i en dialog för att ta fram en sådan lösning. Det säger Gustav Melin, vd i Svebio, Svenska Bioenergiföreningen.

– Sverige går från att vara Europaledande när det gäller klimatomställning av transportsektorn till att anpassa sig till EU:s passiva och riskabla drivmedelspolitik, där man gjort sig total beroende av importerade fossila drivmedel och infört restriktioner mot egen produktion av biodrivmedel. EU-anpassningen är på det här området direkt skadlig för Sverige, både på kort sikt och på lång sikt.

– På ett par andra punkter får Tidöavtalet klart godkänt av oss. Det är bra att man lyfter fram kraftvärmen och vill avskaffa skatterna på avfallsförbränning och på biooljor. Det är också bra att man vill avskaffa subventionen av nätanslutningen för havsbaserad vindkraft. Men om man menar allvar med teknikneutralitet måste detta även gälla kärnkraft.

För mer information kontakta Gustav Melin, 070-5244400

Vi använder oss av cookies.Läs mer